Інформація про компанію КОМІНТЕХ (КОМІНТЕХ КИЇВ), її партнерів і комплекс програм «КОМІНТЕХ. Управління персоналом»

Загальна

 • Розробка, впровадження та супровід корпоративних інформаційних систем у вугільній, нафтогазовій, металургійній галузях, енергетиці, зв'язку, авіації, ...
 • Спеціалізовані «галузеві» рішення
 • Флагманський продукт - комплекс програм «КОМІНТЕХ. Управління персоналом», що включає модулі: «Кадри», «Табельний облік», «Заробітна плата», «Консолідація», «Система контролю і управління доступом» (КСТО)
 • Інтеграція з зовнішніми комплексами BAS ERP, SAP ERP, SAP HCM та ін.
 • Компанія внесена до державного реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, має свідоцтво державного департаменту інтелектуальної власності України.
 • У 2018 році компанія пройшла аудит міжнародною компанією BUREAU VERITAS на отримання сертифіката якості ISO 9001:2015.

Нагороди

КОМІНТЕХ - лауреат VII і VIII Міжнародних Конкурсів провідних розробників СНД «Бізнес Софт».

Партнери

Більше 1000 підприємств різних галузей і форм власності

 • металургія
 • вугільна промисловість
 • енергетика
 • хімічна промисловість
 • бюджетна сфера
 • житлово-комунальне господарство
 • торгівля
 • машинобудування
 • наука, освіта, медицина
 • багаторічний досвід роботи з підприємствами різного виду діяльності та систем фінансування

Комплекс «Комінтех. Управління персоналом» забезпечує:

 • гнучке налаштування на бізнес-логіку підприємства;
 • авторизацію доступу до даних і протоколювання роботи користувачів;
 • експорт/імпорт даних;
 • інтеграцію з Microsoft Office;
 • інтеграцію з додатками BAS ERP, SAP ERP, SAP HCM, і ін.

Переваги

 • комплексне рішення для всіх ділянок управління персоналом - праця, кадри, заробітна плата, табельний облік і контроль доступу
 • відкрита архітектура, що дозволяє модифікувати і розвивати систему без участі розробника
 • багатопоточний режим обробки даних
 • забезпечує роботу в умовах розподіленої обробки даних
 • широка номенклатура «вбудованих» ( "з кошика") функцій. Зокрема, стандартний комплект поставки включає кілька сотень ретельно відпрацьованих форм звітів
 • максимальна незалежність і зручність кожного користувача при роботі із загальною базою даних
 • вичерпний контроль введеної інформації (допустимість значень, відповідність даним і т. д.)
 • централізоване ведення нормативно-довідкових документів для всього комплексу
 • збереження ретроспективи і зручний доступ до даних за будь-які періоди
 • функціональна повнота (близько 600 видів нарахувань і утримань, більше 20 варіантів «бригадної» відрядної оплати, унікальні алгоритми обліку виплат і коригувань минулих періодів, вичерпна зовнішня звітність і багато іншого);
 • механізм налаштування прав доступу і поділ функцій користувача для забезпечення конфіденційності інформації аж до табельного номера;
 • швидкість розрахунку. Для підприємства чисельністю понад 12000 чол. розрахунок заробітної плати займає до 37 хвилин
 • інтеграція з MS Office
 • клієнт серверна архітектура (MS SQL Server, SAP AD Server), файл-серверний режим

Наші технології постійно знаходяться в процесі розвитку і вдосконалення

Сертифікат ISO 900:2015
У травні 2018 року наша компанія пройшла процедуру сертифікації на відповідність стандартам системи менеджменту якості (СМЯ) і отримала міжнародний сертифікат ISO 9001:2015 по напрямках:

«Розробка, введення в експлуатацію та супровід інформаційних систем і програмних продуктів. Забезпечення IT - ресурсами, включаючи поставку програмного забезпечення, консультації, навчання та інші послуги в області інформаційних технологій. Комплексні послуги з автоматизації управління і обліку на підприємствах замовника».

Аудит проводила міжнародна компанія компанії Bureau Veritas Certification (BVC).БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА

Підготовка і проведення сертифікації дозволили поліпшити систему управління підприємством, підтвердили відповідність організації робіт в нашій компанії вимогам СМК. Основна мета отримання стандарту ISO - побудова такої моделі процесів, яка б дозволила досягти максимальної ефективності. За результатами аудиту компанія не отримала жодного зауваження і невідповідності вимогам стандарту. Це означає, що ми можемо гарантувати нашим партнерам якість послуг, надійність і безпеку. КОМІНТЕХ визначив для себе головну мету системи якості - орієнтацію на замовника. Це наш посил партнерам - сьогоденним і майбутнім. І наш стимул виконувати свою роботу на високому професійному рівні.

Сертифікат ISO 9001:2015

Сертифікат «Компанія року 2023»
Результатом експертного аналізу Всеукраїнського галузево-аналітичного центру стало входження ТОВ «КОМІНТЕХ КИЇВ» до Реєстру надійних та інвестиційно привабливих підприємств України 2023 та отримання відзнаки «Компанія року 2023».

Сертифікат "Компанія року"