Відмінною особливістю комплексу є наявність потужної програми обліку заробітної плати, придатної як для невеликих, так і великих підприємств чисельністю понад 10000 працівників.

Модуль «Заробітна плата» підтримує найскладніші системи оплати праці, включаючи численні «галузеві» розширення і специфічні алгоритми (наприклад, «ходові» для шахтарів, звичні «галузеорієнтовані» форми первинних документів, рапортів, нарядів і т. п.), формує повну номенклатуру зовнішньої звітності, вичерпним чином реалізує загальнодержавну і галузеві нормативні бази.

Для ефективного багатокористувацького доступу передбачений режим незалежних робіт кількох «розраховувачів» з можливістю консолідації індивідуальних результатів для групових операцій (остаточного розрахунку заробітної плати за місяць, формування зовнішньої звітності в цілому по підприємству і т. п.). Модуль має інтерфейс з зовнішніми бухгалтерськими програмами (наприклад, BAS ERP, SAP ERP).

Функціональні можливості

Нарахування:
 • прямої заробітної плати при погодинній і відрядній системах оплати праці;
 • заробітної плати за першу половину місяця з урахуванням відпрацьованого часу;
 • доплат за роботу у вихідні та святкові дні, багатозмінний характер роботи;
 • разових і постійних доплат і надбавок, в тому числі за минулі періоди, перерахунок надбавок в разі коригувань відпрацьованого часу;
 • премій на заробіток поточного і минулих періодів, квартальних премій. Премії нараховуються відсотком з перерахунком (або без) на відпрацьований час або готової сумою. Премія може бути разової або постійної і нараховуватися у розрізі професій, категорій, підрозділів, в цілому по підприємству індивідуальним або єдиним відсотком з можливістю позбавлення або зміни відсотка конкретному працівникові або групі осіб;
 • індивідуальне нарахування премії з урахуванням КТУ;
 • допомоги по тимчасовій непрацездатності, в т. ч. за минулі періоди;
 • нарахування вихідної допомоги при звільненні та остаточний розрахунок зі звільненим працівником в «міжрозрахунковий» період;
 • оплата за середнім, в тому числі і відряджень;
 • доплат до середнього і тарифного заробітку;
 • допомоги малозабезпеченим сім'ям;
 • доплат і надбавок за високу кваліфікацію, професійну майстерність, суміщення професій, керівництво бригадою і інших, передбачених законодавством;
 • нарахування різних видів матеріального заохочення, допомог на поховання, оплати за путівки, вартості додаткових благ в негрошовій формі, оплати за навчання, нецільової благодійної допомоги і т.д .;
 • винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років (місяць, квартал, рік) з урахуванням коефіцієнтів за стажем, в тому числі і за галузевим;
 • відпускних сум з урахуванням коригуючих коефіцієнтів. Забезпечується перерахунок відпускних у разі відкликання працівника з відпустки. Підтримується розрахунок і виплата сум відпускних в міжрозрахунковий період з зарахуванням на карткові рахунки та зберігання всієї інформації по виплачених сумах. При використанні модуля «Кадри» наказ про відпустку автоматично передається модулю «Заробітна плата» для виключення дублювання введення даних;
 • сум індексації грошових доходів громадян з урахуванням індексу споживчих цін по місяцях, включаючи індивідуальний індекс і величину приросту індексу. Автоматичний розрахунок індексу з можливістю коригування;
 • нарахування інших виплат в міжрозрахунковий період. Виплати проводяться з урахуванням округлення заданої точності і перенесенням залишку на наступний розрахунковий період;

Утримання:
 • ПДФО за ставкою 18%, перерахунок ПДФО при наявності виплат або коригувань за минулі періоди, при зміні соціальної пільги. Автоматичне оновлення податкових таблиць в разі їх зміни. При несвоєчасному введенні таблиці на підприємстві забезпечується перерахунок податку з моменту введення в дію законодавчих актів;
 • військовий збір;
 • перерахунок податку при звільненні працівника;
 • «річний» перерахунок податку на доходи фізичних осіб;

 • за вкладами в ощадбанк, перерахуванню на карткові рахунки банків (банкомат);
 • по позиках, виконавчих листах;
 • внесків за товари, придбані в кредит;
 • внесків за договорами особистого страхування;
 • профспілкових внесків;
 • комунальних платежів;
 • формування та облік невиплачених сум з диференціацією за періодами. Ведення реєстрів невиплаченої заробітної плати, депонентських карток.

Формування документів на перерахування заробітної плати:

 • • на «карткові» рахунки (банкомат) з формуванням обмінного файлу в електронному вигляді;
 • • поштою з печаткою поштових переказів і списків, в тому числі і електронних в відділення зв'язку;
 • • в ощадбанк з обчисленням відсотка на вклад.

Відрахування:

 • • єдиного внеску на соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;
 • • єдиного внеску з сум основного доходу за класами професійного ризику, в тому числі по держслужбовцям;
 • • єдиного внеску з сум цивільно-правових договорів.

Додатково за результатами розрахунку заробітної плати формуються:

 • єдиний внесок із сум нарахованої заробітної плати з урахуванням класу професійного ризику підприємства
 • зведені відомості нарахувань єдиного внеску на зарплату за статтями витрат в розрізі видів оплат;
 • бухгалтерські проводки з урахуванням плану рахунків підприємства;
 • резерв на оплату відпусток з урахуванням невикористаних днів відпустки співробітників і нарахувань з сум резерву;
 • аналітичні відомості обліку відпускних;
 • формування зведеного звіту «Матриця» в розрізі груп персоналу за статтями фонду оплати праці;
 • інформація з обліку захворюваності, протокол уявлення в комісію ФСС з тимчасової втрати працездатності;
 • заявка-розрахунок на нарахування сум для оплати за листками непрацездатності за рахунок коштів ФСС ТВП і ФСС НВП;
 • виплата за листками непрацездатності, нарахованих за рахунок коштів фондів і перерахування за виконавчими листами з сум лікарняних;
 • електронні перекази для перерахування сум аліментів, заробітної плати і т. д.

Податкова і статистична звітність:

 • про використання робочого часу (1ПВ) з протоколами формування будь-якого ступеня деталізації;
 • податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку і сум утриманого з них податку (1 ДФ) з видачею файлу і печаткою відомостей для Міністерства доходів і зборів України;
 • щомісячна податкова декларація про податки на доходи фізичних осіб.

Персоніфікований облік:

 • облік сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування. Експорт даних в M.E.DOC.

Інтеграція з фінансовими системами:

 • «1С: Бухгалтерія», SAP ERP, Галактика та ін.

Актуарні розрахунки:

На базі комплексу «Управління персоналом» розроблено розширення «Актуарні розрахунки», що представляє собою систему статистичних і економіко-математичних методів розрахунку тарифних ставок для визначення фінансових взаємин страховика і страхувальника. Дані актуарних розрахунків дозволять підприємству розрахувати розміри тарифних ставок, величину резерву внесків за кожним договором страхування, визначити обсяги резервних фондів з метою забезпечення фінансової стійкості підприємства в частині страхових операцій.


Матриця:

Підсистема призначена для автоматичного формування показників фактичного фонду оплати праці (ФОП) і виплат, що не відносяться до фонду оплати праці, в розрізі груп персоналу і видів діяльності, а також для інтеграції (експорту) цих показників в шаблон формату XLS звіту «Матриця», який може бути попередньо заповнений іншими даними.