Нам відомо про галузеві рішення, реалізовані в модулі «Заробітна плата». Як врахована специфіка машинобудування?

Для нарахування заробітної плати в області машинобудування розроблені документи введення змінних індивідуальних і бригадних завдань з урахуванням розрядності робочих місць і тарифних ставок, норм виконання вироблення. Для нарахування погодинної оплати використовується документ табеля відпрацьованого часу, який заповнюється в розрізі підрозділів і бригад. У документі передбачено введення відсотка коригування зарплати за основними видами оплат в разі необхідності, заповнення відпрацьованих днів (годин), кількість нічних, вечірніх, святкових днів (годин), премій і надбавок для автоматичного розрахунку. За результатами розрахунку видаються специфічні відомості аналізу норм виконання вироблення, обліку відрахувань у розрізі замовлень і так далі.

Як здійснюється обмін інформацією між модулями «Заробітна плата», «Табельний облік» і «Кадри»?

Комплекс програм «Управління персоналом» складається з модулів - Кадри, Заробітна плата, Табельний облік і Комплексна система табельного обліку і контролю доступу. Ці модулі використовують єдину довідкову інформаціоннию базу, яка розмежована по функціональності. У меню Сервіс / Обмін даними виконується настройка параметрів і полів бази даних, які відносяться до зони відповідальності працівника при створенні документів і підлягають експорту в інші модулі для подальшого використання. Налаштування виконується один раз і є однаковою у всіх компонентах комплексу (Сервіс / Обмін даними).

Чи може користувач комплексу створювати власні звіти?

Для розробки власних звітів використовується утиліта VisualDesigner (VD.EXE). Ядром утиліти є генератор звітів. До засобів визначення звітів відносяться мова опису звітів (RML - Report Maker Language) і компілятор, що підтримує інтегроване середовище для створення, редагування та компіляції RML - описів, а також виконання деяких сервісних функцій. Опис звіту готується у вигляді стандартного текстового файлу за допомогою зовнішнього або вбудованого RM - редактора. Відкомпілювалися (внутрішні) форми описів поміщаються в системну базу, єдину для всіх звітів деякого додатка.

Яку зовнішню звітність забезпечує модуль «Заробітна плата»?

Модуль забезпечує:

  • Нарахування на соціальне страхування;
  • формування щомісячної та квартальної звітностіж;
  • квартальний звіт Ф4-ФСС з ВПН;
  • заявки на виплату сум з тимчасової втрати працездатності в ФСС;
  • статистичну звітність про використання робочого часу (1ПВ);
  • податковий розрахунок з сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку і сум утриманого з них податку (1 ДФ) з формуванням файлу на магнітних носіях і печаткою відомостей встановленого зразка для ГФС;
  • автоматичне створення файлів звітності для передачі в зовнішні додатки, ведення загального та пільгового стажу;
  • створення і формування файлів будь-якої структури для зарахування зарплати на карткові рахунки.

Чи існує можливість розподіленого доступу до елементів введення даних для дотримання конфіденційності?

У комплексі «Управління персоналом» реалізована система багатокористувацького доступу до даних з розмежуванням прав доступу до документів введення, операцій розрахунку, формування звітів і виконання сервісних функцій. Для безпосередньої роботи з налаштуванням прав доступу, коригування їх списку та списку груп повинен існувати користувач, який, незалежно від налаштувань, має доступ абсолютно до всіх елементів програми. Даною можливістю володіє Адміністратор програми, для якого обмеження відсутні.Операції створення, видалення або настройки прав доступу користувачів виконуються через меню «Сервис» / «Адміністрування» / «Користувачі» в діалоговому вікні «Адміністрування прав доступу». У вікні показується повний список користувачів, зареєстрованих в системі. Кожен користувач характеризується службовим ім'ям (Логін) і прізвищем співробітника, яка використовує ці службове ім'я для авторизованого входу в систему.

Чи можна регулювати способи нарахування заробітної плати працівникам підприємства без втручання розробників?

У модулі розрахунку зарплати передбачена настройка параметрів системи на умови конкретного підприємства з урахуванням вимог законодавчої системи. Потужним інструментом для врахування особливостей специфіки нарахування заробітної плати є таблиця входимость. Вона призначена для визначення особливостей обробки всіх видів нарахувань заробітної плати. Для кожного виду оплат є унікальний запис (рядок), що описує входження суми і (або) часу (явок, годин) в базові елементи, які використовуються в обліку заробітної плати. У дистрибуції модуля є базовий варіант таблиці входимость, який стає доступним користувачеві після початкової інсталяції. Базова версія таблиці відображає актуальне на момент поставки стан національного законодавства, усталені норми обліку, а також рішення, пропоновані розробниками.

Що означає поняття «Робота» в модулі «Заробітна плата»?

У модулі "Заробітна плата" під інтерфейсним поняттям «Роботи» слід розуміти сукупність одиниць обробки, що включають в себе оперативні документи, функції розрахунку, звітів. Власник роботи має доступ тільки до розташованих в ній документами. Загальний розрахунок за місяць виробляє консолідацію (об'єднання) всіх робіт. Забезпечується зберігання і доступ до ретроспективі даних будь-якого періоду.

Яка повинна бути послідовність дій для коректного виконання розрахунку за місяць?

Розрахунок за місяць, як правило, виконується після заповнення довідкової і оперативної інформації. Джерелом оперативної інформації служать щомісячні табеля, відпускні записки, лікарняні листи, документи для нарахування премії, оплати по середньому, доплати готової сумою і так далі. Після введення цієї інформації створюється робота «Розрахунок за місяць». У разі необхідності введення коректувань за результатами розрахунку, робота «Розрахунок за місяць» видаляється, виконуються коригування і знову створюється робота з розрахунком за місяць. Тип роботи «Консолідована» використовується в разі багатокористувацького режиму для виконання розрахунку за місяць по агрегованих даних всіх робіт.

На нашому підприємстві регулярно затримують виплату зарплати. Реалізовано чи в модулі облік таких виплат?

У модулі «Заробітна плата» реалізований спеціальний режим «затриманих виплат» і погашення невиплачених сум за будь-який період. Для цього ведеться картка затриманих виплат по кожному працівнику, в якій зберігаються відомості про невиплачені суми. Реалізована можливість нарахування та виплата компенсації на затримані суми зарплати з урахуванням коефіцієнтів таблиці індексів приросту споживчих цін. Погашення невиплачених сум проводиться в міру необхідності. Дані про суми погашень і невиплаченої зарплати фіксуються в розрахункових листках кожного працівника і спеціально розроблених відомостях.

Чи може "Табельний облік" працювати як самостійна задача або тільки в комплексі?

Табельний облік є однією з основних задач комплексу «Управління персоналом» і працює спільно з модулями «Кадри» і «Заробітна плата». При цьому, він може бути представлений у вигляді окремої програми або як складова частина модуля зарплати. В останньому випадку модуль заробітної плати розширюється основними можливостями табельного обліку, що корисно, коли на підприємстві одними і тими ж працівниками виконуються функції розрахунку заробітної плати і табельного обліку. Крім того, в комплексі представлений окремий модуль "Комплексна система табельного обліку і контролю доступу", який пов'язаний і управляє апаратно-програмним комплексом на прохідній підприємства. В результаті такого сполучення фактичне відпрацьований час формується на підставі відміток зі зчитувачів і передається в заробітну плату у вигляді табелів. Модуль може працювати автономно і інтегруватися для передачі робочого часу з SAP ERP, 1C і так далі.

Може допомогти в роботі модуль «Табельний облік»?

Табельний облік допоможе автоматизувати, а отже, полегшити і прискорити роботу підприємства зі складання планових графіків роботи, обліку відпрацьованого часу працівників підприємства, аналізу плановою та фактичною вихождаемості, формування необхідної статистичної звітності про використання робочого часу і чисельності персоналу, формування даних для оплати праці. Також см. Відповідь на питання 10.

Чи допускається одночасна робота з програмою кількох людей, кожен з яких має свій обсяг роботи?

Так, допускається. Комплекс "Управління персоналом" дозволяє розмежовувати права доступу до програми для будь-якої кількості користувачів. Кожному користувачеві присвоюється унікальне ім'я і пароль, завдяки яким він може працювати зі своєю ділянкою даних. Користувачеві може бути налаштоване індивідуальне меню програми, задано обмеження на перегляд або редагування певних підрозділів, перегляд заданих звітів. Користувачів з однаковими правами доступу можна об'єднувати в групи. У програмі є користувач з правами адміністратора, якому доступно все, в тому числі настройка прав доступу для інших користувачів.

Наше підприємство має територіально віддалені підрозділи, з якими немає зв'язку за допомогою мережевих засобів. Чи можна організувати роботу цих підрозділів?

Так можна. У програмі реалізована можливість обміну даними з територіально віддаленими підрозділами. Для цього модуль налаштовується за принципом: одна головний підрозділ і безліч віддалених. Обмін між головним і віддаленими підрозділами виконується за допомогою спеціальних файлів, які створює програма «Табельний облік». Ці файли можна передавати як по електронній пошті, так і на змінних носіях з кур'єром.

Чи можна за допомогою програми планувати фонд робочого часу підприємства?

Для цього в «табельного обліку» є спеціальний розділ - Планові графіки для вказівки режимів роботи підприємства (п'ятиденка, позмінний або цілодобовий). Можна прив'язати планові графіки до режимам роботи і автоматично сформувати ці графіки за складеними шаблонами на будь-який період часу. І як підсумок, роздрукувати планові графіки для ознайомлення з ними працівників підприємства.

Чи можна перевести працівника на інший графік роботи протягом місяця?

Так можна. Для цього в «табельного обліку» передбачено прикріплення табельних номерів до графіків. Вказується графік, до якого прикріплений працівник і дата, з якої робота з даного графіку вступає в силу. Таких змін в графіках роботи для кожного працівника може бути безліч, тобто враховуються всі реальні ситуації.

Виходячи з призначення програми, в ній повинен бути передбачений облік неявок працівників. Чи так це?

Так, передбачено врахування відхилень в роботі від планової вихождаемості. Для цього в програмі існує «Журнал неявок». У нього можна внести інформацію про відсутність на роботі, причину і період відсутності. Надалі журнал використовується для складання табеля обліку фактично відпрацьованого часу. У табелі неявки відображаються відповідним скороченням і кольором: зеленим - оплачувані неявки, червоним - неоплачувані. Деякі неявки або зміни в вихождаемості, такі як відпускні записки, лікарняні та відрядження, можуть бути прийняті в журнал неявок автоматично з програми «Кадри».

Чи багато потрібно часу для складання фактичного табелю вихождаемості за місяць і коли це потрібно робити?

Табель обліку фактично відпрацьованого часу складається автоматично в останніх числах місяця, коли відомі всі відхилення від планової вихождаемості. Для цього в програмі передбачено автоматичне формування табеля, який складається, як планова вихождаемость, об'єднана з нез'явленнями в звітному місяці (з журналу неявок). Допускається також ручне коректування табеля. Час виконання автозаповнення залежить від чисельності працівників підприємства і потужності комп'ютера на якому виконується дана задача. Як правило, цей процес займає від 1 до 3 хвилин. При використанні модуля "Комплексна система табельного обліку і контролю доступу", сполученого з апаратно-программинм комплексом на прохідній підприємства позначки зі зчитувача в режимі 24/7 автоматично потрапляють в базу даних для формування табелів.

Яку статистичну звітність можна сформувати за допомогою програми?

За допомогою «Табельної обліку» можна сформувати типові форми Т-13, 1ПВ і 5ПВ затверджених зразків.

Можна використовувати дані Табельної обліку для розрахунку заробітної плати?

Табельний облік автоматично формує табеля для розрахунку заробітної плати з відпрацьованими годинами, днями, видами оплат, тарифом і шифром виробничих витрат. Дана інформація передається в модуль "Заробітна плата" за допомогою механізму обміну даними комплексу "Управління персоналом".

Якщо мені щось буде незрозуміло при роботі з програмою, чи можу я знайти відповідь, не виходячи з неї?

Так, більшість основних питань, можна вирішити, використовуючи розширену довідкову систему, яка вбудована в програмний комплекс. Для цього в сюжеті розділі програми досить натиснути клавішу F1.

Якою має бути конфігурація комп'ютера, щоб комфортно працювати з програмою?

Будь-який сучасний комп'ютер і принтер, який Ви можете сьогодні придбати в комп'ютерних салонах, підійде для нормальної роботи програми. Якщо використовується багато користувачів режим і база даних знаходиться на сервері, то існує окремі вимоги до потужності сервера, до сервера термінального доступу і до робочих станцій. Ці питання обговорюються в індивідуальному порядку з кожним підприємством.

Наше підприємство має складну ієрархічну структуру. Як організовано ведення таких структур в програмі?

Інформація про структуру підприємства є однією з основних у програмі. У ній відбивається вся історія підприємства з моменту його створення. Допускається більше 15 рівнів вкладеності для підпорядкованих підрозділів. Зберігання структурних одиниць є датазавісімим. До структури жорстко «прив'язані» призначення працівників, переміщення з однієї посади на іншу і з одного підрозділу в інший. Крім того, якщо на підприємстві використовується штатний розклад, то воно теж жорстко «прив'язана» до його структурі, зміни в якій неодмінно призводять до змін в штатному розкладі.
Програма «Кадри» надає повний набір засобів для створення, модифікації та перевірки структури.

Чи допускається в програмі об'єднання підрозділів?

У разі об'єднання двох і більше підрозділів в одне визначаються підрозділ-джерело і підрозділ-наступник. Після виконання спеціального режиму «Об'єднати» у підрозділи (наступника) будуть створені нові вкладені підрозділи з унікальним кодом і датою створення, рівній датою об'єднання. У підрозділи-джерела буде вказана дата ліквідації та інші параметри збережені без змін.

Як створити наказ на декілька людей?

Це можна зробити як при створенні будь-якого типового наказу (вибираючи кілька ТН зі списку співробітників) або створити груповий наказ на підставі раніше створених «одиночних» наказів. Реалізована схема шаблонів, яке кожне підприємство налаштовує для своїх потреб.