Модуль «Комплексна система табельного обліку і контролю доступу (КСТО)»

Призначений для ведення табельних даних і обліку на їх основі робочого часу. Може використовуватися нормувальником, табельщиком, розраховувачем заробітної плати. Функціонує спільно з іншими модулями комплексу «КОМІНТЕХ: Управління персоналом.

Модуль КСТО включає базовий блок «Табельний облік» і розширення «Система контролю управління доступом» и «Підприємство», що використовуються для створення апаратно-програмних комплексів контролю і реєстрації доступу працівників на підприємство.

Базова функціональність модуля «Табельний облік»:

Планування робочого часу:
Виконується з урахуванням режимів роботи підприємства, що залежать від річного фонду робочого часу, типу і тривалості робочого тижня, зміни.


Функції:

 • ведення списку режимів підприємства і їх використання для планування графіків;
 • формування планових графіків за будь-який період з використанням шаблонів змін відповідно до режимів роботи підприємства, ручне заповнення;
 • ведення архівів графіків;
 • «прикріплення» групи працівників до одного графіком або призначення індивідуального графіка;
 • автоматичний перенос планових графіків в табель відпрацьованого часу.

Облік фактичного часу:

Ведеться в формі стандартного табельної листа з відпрацьованим часом за кожен день місяця. Також забезпечується:

 • заповнення робочого листка майстром зміни для передачі даних в табель відпрацьованого часу;
 • відображення в робочому листку відомостей про відпрацьований час з кожної професії протягом однієї зміни;
 • ведення табельних листів з урахуванням структури підприємства і переміщень працівників;
 • автоматичне формування табеля з урахуванням графіка і відпрацьованого часу з даних робочого листка, журналу неявок;
 • підсумований облік робочого часу;
 • облік робочого часу за індивідуальними графіками;
 • облік фонду відхилення умов праці від графіка робочого часу;
 • облік роботи у шкідливих умовах.

Журнал неявок використовується для реєстрації документів, що підтверджують відхилення від планового графіка працівника (відпускних записок, листів непрацездатності і т. д.).


Аналіз відпрацьованого і не відпрацьованого часу:

Виконується по окремим структурним підрозділам або підприємству в цілому. Видаються типова форма П-5, відомості табельної обліку, накопичувальні відомості використання робочого і додаткового часу за будь-який період, форми статистичної звітності з праці (1-ПВ, 3-ПВ).


Територіальний обмін даними:

На підприємстві призначається головний підрозділ, який буде приймати дані від віддалених (підлеглих) ділянок. У функції головного підрозділу входить оновлення персональних даних, графіків роботи і прийом інформації. Функція підпорядкованих підрозділів – передача табелів, робочих листків і неявок.


Розширення «Система контролю управління доступом (СКУД)»

Розширення має універсальний інтерфейс для взаємодії з табельним обліком і автоматизує функції управління системою контролю доступу персоналу на підприємстві. Дозволяє налаштовувати доступ до робочих зон, враховувати місцезнаходження персоналу в кожен момент часу, управляє пропуском персоналу на територію підприємства.


Компоненти розширення:

Автономна служба «Опитування» для синхронізації даних програмного і апаратного забезпечення в режимі реального часу:

 • аналіз змін в графіках роботи персоналу в базі даних табельного обліку;
 • зіставлення нових і змінених графіків роботи з зонами і маршрутами прямування для конвертації змін в єдину таблицю доступу КСТО;
 • передача таблиці доступу центрального серверу КСТО;
 • аналіз появи нових даних про рух в робочих зонах (фактичні проходи після відміток на зчитувачах);
 • конвертація відміток зі зчитувачів в єдину таблицю часу перебування персоналу в робочих зонах;
 • передача таблиці часу перебування персоналу в робочих зонах в базу даних модуля «Табельний облік».

Інтерфейс користувача для управління контролем доступу персоналу до робочих зон:

 • довідник зон контролю доступу;
 • довідник маршрутів слідування до місця роботи (об'єднання зон в групи);
 • відповідність планових графіків і маршрутів;
 • реєстр карток доступу;
 • управління доступом персоналу на територію підприємства;
 • управління доступом відвідувачів на територію підприємства персоналу (реєстр відвідувачів);
 • відомості про поточне місцезнаходження персоналу і відвідувачів підприємства;
 • архів відомостей про переміщення персоналу і відвідувачів по території підприємства за вказаний період часу;
 • формування табеля виходів на основі реєстру відміток на контрольних пунктах (робочих зонах).

Звіти:

 • довідка про оцінки працівників на контрольних пунктах;
 • довідка про оцінки працівників по маршруту;
 • список реєстрацій за період.

Розширення «Підприємство»

Призначено для врахування особливостей робочого часу на підприємствах різних галузей. Розширення містить всі обов'язкові можливості для врахування специфіки роботи підприємств: реєстрація робіт в типових і особливих умовах, контроль проходження особливих зон, облік часу для оплати в залежності від роботи в конкретних підрозділах, спеціалізована звітність. Всі ці можливості підкріплені надійним сховищем даних і реалізацією у вигляді клієнт-серверної архітектури на базі MS SQL-сервера.