Призначений для застосування в службі управління персоналом. За його допомогою автоматизуються:

  • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
  • ведення організаційної структури підприємства;
  • ведення штатного розкладу і ефективне планування зайнятості персоналу;
  • управлінський облік для підприємств корпоративної структур
  • планування і управління атестаціями персоналу;
  • підготовка та виконання наказів по особовому складу;
  • інвентаризація відпусток;
  • формування регламентованої звітності;
  • обмін даними з модулями «Заробітна плата» и «Табельний облік» комплекск «Управление персоналом».

Функціональні можливості

Персональний облік співробітників:

Зберігання індивідуальної інформації в формі особової картки, що включає біографічні дані, фотографію, відомості про виконувану роботу, трудовий контракт, переміщеннях, трудову книжку, відомості про стаж і т. д.


Спрощені процедури прийому:

Оформлення прийому і звільнення співробітників за допомогою «Майстра прийому і звільнення». «Майстер» автоматично формує наказ потрібного типу і вносить відповідні дані в особисті картки.


Накази:

Формування, зберігання та видача кадрових наказів. Наказами оформляються прийом, звільнення, переміщення, відпустку та ін. «Кадрові події». Реєстрація наказу супроводжується автоматичними змінами в особистих картках працівників. Форма наказу визначається шаблоном, доступним користувачеві. Накази можуть містити необмежену кількість параграфів різного змісту, їх можна переглядати по інтервалу дат типу.


Ведення організаційної структури підприємства:

Вертикальна інтеграція структури підприємства з довільним числом рівнів підрозділів. Зберігання історії змін.


Штатний розклад:

Ведення штатного розкладу. Забезпечується централізоване управління корпоративним штатним розкладом будь-якої складності. Зберігається історія змін всіх елементів штатного розкладу, підтримується відповідність тарифів з штатного розкладу і фактичних тарифів, виконується автоматичний облік вакансій. Є механізм роботи з тарифно-кваліфікаційними сітками, в рамках яких встановлюються діапазони ( «вилки») тарифів / окладів. Створювати, ліквідувати або перепідпорядкувати підрозділу можна з використанням механізму наказів. Підтримується одночасна робота з окладами і вартовими ставками. Передбачається формування типових уніфікованих форм і довільних звітів за штатним розкладом і за фактичною розстановкою персоналу. Можливість введення (зняття) довільних доплат і надбавок, як по кожній позиції штатного розкладу, так і по групі, а також формування індивідуальних доплат (стимулювання працівників персонально, незалежно від передбачених штатним розписом надбавок). Обмін даними по доплатах і надбавках з урахуванням штатного розкладу з модулем «Заробітна плата».


Відпустки:

Облік чергових і додаткових, навчальних, творчих, соціальних та інших видів відпусток. Робота з графіками відпусток. Розширені можливості обліку відпусток реалізуються підсистемою «Інвентаризація відпусток», призначеної для обліку графіків відпусток, складання реєстру використаних відпусток і планування відпусток на майбутні періоди. Автоматичний облік невикористаних днів відпустки для нарахувань резерву на відпустку в модулі «Заробітна плата».


Пошукова система:

Доступ до інформації за заданими критеріями пошуку. Можна переглядати список працівників, які відповідають критеріям, викликати документ «Особова картка» для працівника зі списку, отриманого за результатами пошуку, експортувати результати пошуку в файл формату Microsoft Excel.


Інші можливості:

Ведення військово-облікового столу, дослідження динаміки руху особового складу, аналіз плинності кадрів, аналіз стану трудової дисципліни і порушень громадського порядку, формування резерву керівних кадрів, атестації та багато іншого.


Звітність:

Формування різних довідок, звітів, аналітичних відомостей в друкованому вигляді на 2-х мовах (російська та українська) або експорту звітів у формати Microsoft Word і Excel для подальшої роботи користувача.


Оцінка персоналу – атестація:

Формування різних довідок, звітів, аналітичних відомостей в друкованому вигляді на 2-х мовах (російська та українська) або експорту звітів у формати Microsoft Word і Excel для подальшої роботи користувача.


Облік медогляду на підприємстві:

Формування різних довідок, звітів, аналітичних відомостей в друкованому вигляді на 2-х мовах (російська та українська) або експорту звітів у формати Microsoft Word і Excel для подальшої роботи користувача.


Навчання і розвиток:

Підсистема для ведення обліку професійного навчання на виробництві з можливістю укладення Трудових угод, оформлення протоколів проходження навчання, планування навчання в залежності від професії/програми/інше/.


Інші можливості:

• Можливість оперувати даними за допомогою робочої дати програми. Налаштування обмеженого доступу користувачів до об'єктів програми. Дослідження динаміки руху особового складу, аналіз плинності кадрів, аналіз стану трудової дисципліни і порушень громадського порядку, формування резерву керівних кадрів. Ведення користувальницьких полів, які дозволяють вносити в програму будь-яку додаткову інформацію про співробітника (додавання і редагування параметрів користувальницьких полів доступно користувачеві). Можливість масової зміни тарифу по підприємству (підрозділу, певної професії). Режим заміни і видалення табельних номерів. Зберігання даних по звільнених працівниках в окремій базі даних.