Відмінною рисою комплексу “Комінтех. Управління персоналом” є одна з найпотужніших на українському ринку програм обліку праці та заробітної плати. Вона підтримує найскладніші системи розрахунку, містить різноманітні форми рапортів, нарядів, забезпечує специфічні алгоритми розрахунків, формує звітність, в тому числі в різні фонди, підтримує загальнодержавну і галузеву нормативну базу.

Роками відпрацьовані технології застосування модуля в різних галузях дозволили сконцентрувати в ньому унікальну кількість специфічних алгоритмів розрахунку заробітної плати. У модулі реалізовано понад 590 видів нарахувань і утримань, 23 варіанта «бригадної» відрядної оплати, різні алгоритми обліку виплат і коригувань минулих періодів, вичерпна зовнішня звітність і багато іншого.
Деякі особливості нарахування зарплати в різних галузях:

Вугільна промисловість

 • розподіл зарплати з урахуванням усередненого або сумарного коефіцієнта трудової участі
 • розподіл відрядного заробітку та премії з урахуванням КТУ
 • нарахування річної, щоквартальної та щомісячної вислуги років
 • доплата за нормативний час пересування до місця роботи і час вимушеного перебування на підприємстві і т.д.

Машинобудування

 • індивідуальні та бригадні змінні завдання
 • облік виконання норм виробітку, розрядності робочих місць і тарифних сіток
 • розподіл відрядної зарплати по замовленнях
 • аналіз виконання норм виробітку
 • розподіл зарплати по замовленнях і балансових рахунках і т.д.

Енергетика

 • нарахування заробітної плати пропорційно відпрацьованому часу і привласненим тарифних ставок і окладів
 • коригування тарифних ставок і окладів залежно від виконання встановлених показників
 • система доплат і надбавок
 • нарахування премії на тариф, на суму премійованих заробітку і т.д.

Наука та освіта

 • нарахування зарплати з урахуванням педагогічних ставок в залежності від стажу
 • оплата з урахуванням коефіцієнтів «заміни» тимчасово відсутнього
 • тарифікація тарифних ставок, окладів, надбавок і т.д.

Медицина

 • оплата за фактично відпрацьований час з урахуванням окладу або встановлених розцінок
 • доплати за суміщення професій
 • доплати і надбавки за складність і напруженість роботи і т.д.

Харчова промисловість

 • розподіл колективного заробітку почасових працівників
 • індивідуальна і бригадна форми оплати праці
 • нарахування зарплати почасовим працівникам з урахуванням КТУ і виконання норм виробітку
 • нарахування премії за колективними результатами роботи бригади і т.д.

Бюджетна сфера

 • нарахування зарплати та ведення базових сум за рахунок бюджетних коштів і коштів спеціального рахунку
 • роздільне оподаткування сум бюджету і облік витрат на пальне при оподаткуванні та утримання внесків «за рахунок спеціальних коштів» і т.д.