Випущено версію 13.01.00 від 11.04.19 р. модуля «Кадри»

Нове:

  • звіт «Середньооблікова  чисельність»;
  • формування «Звіт по пільговим категоріям» за період;
  • зміни в підсистемі «Тарифікація педагогичного персоналу»;
  • виконані нотатки до попередніх версій.