ПРЕМІЯ З УРАХУВАННЯМ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Як показує практика, премія - це основний і найбільш ефективний стимулюючий вид додаткової (понад основну заробітну плати) винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їх трудової діяльності та виробництва в цілому. Показники та умови оцінки цих результатів визначаються підприємством індивідуально з урахуванням вимог чинного законодавства.

Підприємства використовують цей стимулюючий вид виплат для заохочення виконання та перевиконання плану.
У модулі «Заробітна плата» комплексу програм «КОМІНТЕХ. Управління персоналом» реалізовано безліч різних алгоритмів нарахування премії на будь-який смак.
Але нещодавно з’явився ще один механізм, який залежить від планових та фактичних показників. До нього додається персональний «Розрахунковий листок на премію» з калькуляцією суми фактичної виплаченої премії, розрахованої в залежності від виконання робітником планових показників на поточний місяць.