РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ІНДЕКСАЦІЇ В 2024 РОЦІ.

Раніше ми вже піднімали тему індексації заробітної плати в 2024 році, і на той момент питань було більше ніж відповідей. Нарешті з’явились чіткі роз’яснення стосовно цієї теми.
Нагадуємо, що роботодавці у 2023 році були звільнені від обов’язку щодо нарахування індексації заробітної плати. Законом України від 09 листопада 2023 року № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» поновлюється право працівників на проведення індексації заробітної плати. В ст. 39 закону зазначено, що: «… обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 «Про затвердження порядку проведення індексації грошових доходів населення» в п. 11 передбачає, що:

«Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.»

Згідно з цим, базовим місяцем нарахування індексації заробітної плати буде грудень 2023 року, затим що нарахування індексації відновили з 01.01.2024 р. У разі підвищення заробітної плати в січні, базовим місяцем вважатиметься січень 2024 року.

📢 В комплексі «КОМІНТЕХ. Управління персоналом» було актуалізовано налаштування розрахунку індексації з урахуванням поточних змін.